Automatyczna krojownia – absolutny przełom w branży odzieżowej

Jednym z najważniejszych etapów przy produkcji odzieży jest wykrawanie materiału. Krojownia tkanin dotyczy pierwszych faz produkcji. Powstają w niej wcześniej zaprojektowane wykroje, które na kolejnych etapach są ze sobą łączone w celu uzyskania finalnego produktu. Ręczne wykrawanie jest nie tylko czasochłonne, ale stwarza również większe ryzyko błędu. Automatyczna krojownia to rozwiązanie, które umożliwia automatyzację całego procesu.

Wykrawanie materiału – kiedy jest potrzebne?

Wykrawanie materiału to proces konieczny przy produkcji różnego rodzaju produktów. Przez wiele lat polegał on na wykorzystywaniu wzorców, które odrysowywano na materiale. Kolejnym krokiem było wykrawanie poszczególnych części przez pracowników, a tak przygotowane elementy trafiały na dalszą linię produkcyjną, gdzie następowało ich łączenie. Wykrawanie w ten sposób miało jednak wiele wad. Wśród najważniejszych wymieniano często:

  • wydłużony czas pracy,
  • brak powtarzalności,
  • możliwy błąd ludzki wpływający na jakość końcowego produktu.

Wykrawanie ręczne w dalszym ciągu jest praktykowane, jednak wyłącznie w małych zakładach, gdzie nie ma konieczności przygotowania kilkudziesięciu identycznych produktów. W zakładach produkcyjnych nastawionych na dużą powtarzalność oraz konieczność sprostania dużym zamówieniom kluczowe jest szybkie wykonanie zaplanowanych prac. W tym celu wykorzystuje się specjalne automatyczne urządzenia.

Jak wykonuje się wykrawanie materiału?

Wykrawanie materiału wymaga zastosowania nowoczesnej linii produkcyjnej. Jej sercem jest oprogramowanie. Nowoczesny system umożliwia wprowadzenie do urządzenia wcześniej zaprojektowanych elementów. W ten sposób powstaje baza, która służy jako główny wzorzec dla automatycznego wykrawania.

Jednym z podstawowych elementów linii automatycznej jest lagownica. Sprzęt ten odpowiedzialny jest za układanie kolejnych warstw materiału w stosy. Lagownica przygotowuje tak zwany nakład, który podlega obróbce w kolejnym etapie produkcyjnym. Ręczny system wymagał dokładności i poświęcenia sporej ilości czasu, aby wszystkie warstwy ułożone były z zachowaniem niewielkiego marginesu błędu. Obecnie automatyzacja umożliwia znaczne przyśpieszenie pracy. Sprzętem wspomagającym lagownicę jest cutter. Jego praca polega na automatycznym rozkrawaniu materiału, niezależnie od jego rodzaju. Cutter należy dobrać do indywidualnego zapotrzebowania. Poszczególne modele rozróżnia się pod względem pola pracy, jakie obsługują, oraz wysokości nakładu, jakie mogą jednorazowo przyciąć. Największą zaletą tego urządzenia jest powtarzalność, której nie sposób osiągnąć przy pracy ręcznej. Na uwagę zasługuje również sam czas pracy. Ten jest zdecydowanie szybszy niż w tradycyjnym procesie obróbki tkanin.

Gdzie wykorzystuje się automatyczne krojownie tkanin?

Krojownia tkanin to rozwiązanie, które wykorzystywane jest przede wszystkim przez zakłady odzieżowe wymagające dużej powtarzalności pracy z zachowaniem jej dokładności. Takie maszyny mogą zostać zaimplementowane do już istniejącej firmy jako element usprawniający dotychczas wykonywaną pracę. Automatyczna krojownia to sprawdzony sposób, dzięki któremu można skutecznie zminimalizować koszty produkcyjne przy jednoczesnym zwiększenie efektywności pracy.

Jak działa automatyczna krojownia?

Proces automatycznego wykrawania materiału rozpoczyna się od zaprogramowania urządzenia. W tym celu do programu wgrywane są wszelkie informacje dotyczące elementów, jakie mają zostać wykonane. W kolejnym kroku lagownica rozpoczyna pracę polegająca na ułożeniu odpowiedniej ilości materiału potrzebnego do wykonania zaprogramowanego zadania. Ilość ułożonych warstw dopasowana jest do cuttera, który zależnie od modelu może przyciąć nawet 8 warstw jednocześnie.

W pełni zautomatyzowany system umożliwia znaczną oszczędność czasu. Wprowadza się również dużą powtarzalność w wykonywanych pracach. Gotowe elementy przygotowane na linii produkcyjnej mogą być następnie dostarczone do kolejnych stanowisk, gdzie zgodnie z projektem zostaną we właściwy sposób ze sobą połączone.

Czy krojownia tkanin to dobra inwestycja?

Zaprojektowana krojownia w Łodzi to przykład na to, że poprzez modernizację linii produkcyjnej możliwe jest zmaksymalizowanie zysków. Inwestycja w automatyczną krojownię jest sposobem na wprowadzenie firmy na wyższy poziom i sprostanie jeszcze większej ilości zamówień spływających od klientów. Już wprowadzenie jednej linii automatycznej pozwala na uzyskanie dużych oszczędności i zwiększenie produkcji. To przekłada się na rozwój przedsiębiorstwa. Takie nowoczesne wyposażenie znajdziesz m.in. w ofercie sklepu Strima.

Nowoczesna krojownia – w Łodzi kupisz najlepsze urządzenie

Automatyczna krojownia to część inwestycji, na jaką przedsiębiorstwo może się zdecydować w celu uzyskania jeszcze lepszych wyników sprzedażowych. Koszty związane z dopasowaniem linii produkcyjnej zależą jednak przede wszystkim od oczekiwań firmy. Każde przedsiębiorstwo otrzymuje indywidualną wycenę projektu krojowni, którą zamierza wdrożyć do swojej firmy. Ważne jest więc ustalenie indywidualnych oczekiwań, aby wyposażenie spełniało stawiane mu wymagania.