Czym jest liszaj obrączkowy?

Liszaj obrączkowy to rodzaj płaskiego liszaja. Jest to choroba przewlekła skóry, która obejmować może także paznokcie czy też błony śluzowe. Liszaj obrączkowy powoduje tak naprawdę świąd skóry. Lokalizuje się najczęściej na tułowiu, a także na nodze czy też na płciowych narządach.

Definicja

Liszaj obrączkowy to rodzaj płaskiego liszaja. Liszaj płaski to schorzenie skórne przewlekłe, który dotyka także błony śluzowe, rzadko kiedy paznokcie. Liszaj płaski rozpoznać można na podstawie charakterystycznych klinicznych zmian oraz także histologicznych. Zmiany skórne mają postać grudek czerwonych, którym świąd towarzyszy. Odmiana płaskiego liszaja, a więc obrączkowy liszaj ma grudki bardziej płaskie, są to zmiany określane jako pierścieniowate, które występują najczęściej na powierzchni dolnej tułowia oraz na płciowych narządach. Rzadziej występuje w innego rodzaju miejscach. Zmiany pojawić się mogą w każdym wieku.

Jakie są przyczyny liszaja obrączkowego?

Jeśli chodzi o przyczyny obrączkowego liszaja to nie są do końca znane. Najbardziej prawdopodobne wydają się wszelkie powiązania z autoimmunologicznymi procesami. Oznacza to nic innego jak to, że na rozwój choroby wpływają zaburzenia odpornościowego układu. W organizmie dochodzi do produkowania nieprawidłowych oraz specyficznych dla choroby tej przeciwciał, które to atakują ciało ludzkie. Liszaj płaski występuje najczęściej u osób po samym przeszczepie szpiku (w mechanizmie reakcji przeszczep przeciw temu gospodarzowi).

Poza tym obrączkowy liszaj płaski, tak jak pozostałe odmiany, współistnieje z innego rodzaju autoimmunologicznymi chorobami. Mowa tutaj o przewlekłym aktywnym zapaleniu wątroby. Być może to zapalenie powiązane jest z zakażeniem hepatotropowymi wirusami. Dlatego też w przypadku rozpoznania obrączkowego liszaja wykonać warto laboratoryjne badania wątrobowych enzymów oraz także badania w kierunku zakażenia wirusem WZW C lub też WZW B.

Do całkiem innych przyczyn liszaja zaliczyć należy leki (sole złota, neuroleptyki oraz przeciwmalaryczne leki). Wydaje się także, że stres przewlekły oraz wstrząsy ciężkie psychiczne brać mogą także udział w rozwoju liszaja.

Aktualnie niestety nie jest znany mechanizm dokładny powstawania zmian na skórze, które są typowe dla płaskiego liszaja. Na pewno warto na temat ten porozmawiać ze swoim lekarzem. Może to być lekarz rodzinny czy też lekarz dermatolog. Nie należy z tym zwlekać. W innym wypadku może dojść do nieco bardziej zaognionej odmiany. Nie doprowadźmy do tego.