Czym jest PDW morfologia?

PDW morfologia jest jednym ze wskaźników, które określa się podczas badania jakimi jest morfologia krwi. Wskaźnik ten informuje nas, jakie dokładnie jest zróżnicowanie płytek krwi pod samym względem ich objętości. Wynik PDW rozpatrywany powinien być razem z innego rodzaju wskaźnikami, które dotyczą trombocytów.

Badanie PDW

PDW morfologia jest bardzo popularnym badaniem. Na badanie krwi pacjent oczywiście przynosi na czczo. Krew do badania jest pobierana bezpośrednio z żyły. Wynik pacjenta jest gotowy do odbioru na drugi dzień.

Chociaż badania PDW razem się określa z innymi wskaźnikami, to jest kilka sytuacji, w których lekarza szczególnie może interesować wskaźnik oraz także pozostałe wyniki chociażby związane z trombocytami. Tak się dzieje w przypadku, gdy u pacjentów dochodzi do krwawień przedłużających się, występowania krwawień samoistnych ze śluzowych błon czy też objawów, które bezpośrednio towarzyszą zaburzeniu krzepnięcia krwi, na przykład chociażby łatwość siniaczenia.

PDW oraz innego rodzaju wskaźniki

Poza PDW wskaźnikami ważnymi odnośnie samych płytek krwi są MPV, które w ogóle oznacza objętość średnią trombocytów, a także PLT – tenże wskaźnik jest jednym w zasadzie z najważniejszych oraz informuje o liczbie samych płytek krwi. Kolejnym wskaźnikiem jest P-LCR, które to wskazuje na odsetek bardzo dużych płytek krwi w organizmie każdego człowieka.

Jakie są normy dla PDW?

PDW zwykle się określa w procentach. Ogólnie normy przyjęte to przedział od czterdziestu do sześćdziesięciu procent. Cóż to oznacza? Chodzi o to, że na dziesięć płytek krwi do czterech do sześciu odbiega od pozostałych objętością. Pamiętać warto o tym, aby się nie przejmować, gdy inne parametry morfologii są w normie, a od niej odbiega tylko i wyłącznie PDW.

O zaburzeniach jakikolwiek można dopiero mówić wtedy, gdy razem z wynikiem PDW zostanie pod uwagę wzięta sama liczba płytek krwi, a do tego ich średnia objętość. Jeśli i te właśnie wyniki odbiegają od normy, należy poszukać oczywiście przyczyny takiego stanu rzeczy.

Wynik wskaźnika PDW niższy od normy w zasadzie nie ma klinicznego znaczenia. Wartość obniżona anizocytozy trombocytów z kolei nie powinna stanowić powodu u pacjenta do niepokoju.

Jeśli wskaźnik PDW, jak i także inne wskaźniki, które dotyczą płytek krwi odbiegają od samej normy, świadczyć to może o kilku schorzeniach.

Jeśli PDW podwyższonemu towarzyszy wskaźnik podwyższony MPV, czyli objętości średniej trombocytów, u pacjenta rozwijać może się bakteryjna infekcja, może także występować małopłytkowa plamica.