Ile będzie wynosił podatek od nieruchomości w 2023?

Drożeją nie tylko materiały budowlane, mieszkania i kredyty. Drożeje też podatek od nieruchomości. W 2023 r. będzie wyższy, a odczują to nie tylko przedsiębiorcy, ale też osoby prywatne. Sprawdź, z jakimi kosztami musisz liczyć się po nowym roku.

Podatek od nieruchomości w górę

Podatek od nieruchomości jest daniną, która zasila budżety lokalne – miasta i gminy. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, samorządy same określają wysokość stawek podatku. Biorą przy tym pod uwagę m.in. specyfikę regionu, bezrobocie, dominujące sektory gospodarki czy zamożność mieszkańców.

Każdego roku drogą obwieszczenia Minister Finansów określa stawki maksymalne – limity, których wartości określane przez gminę nie mogą przekroczyć. Zmiany uwzględniają wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych w pierwszej połowie poprzedniego roku. Wysoka inflacja i powszechna drożyzna niestety sprawiły, że wyższy będzie też podatek od nieruchomości w 2023 r. Decyzje o podniesieniu stawek zapadły już we wszystkich miastach wojewódzkich. Średnia podwyżek wynosi 12%.

Stawki podatku od nieruchomości dla osób prywatnych w 2023 r.

Poniżej stawki maksymalne określone przez resort finansów na 2023 r. dla gruntów i budynków użytkowanych w celach prywatnych:

Od gruntów: 0,61 zł / m2 (podwyżka o 0,07 zł)

Od budynków lub ich części (np. mieszkań): 1 zł / m2 powierzchni użytkowej (podwyżka o 0,11 zł)

Od budowli: 2% wartości (bez zmian)

Należy przy tym pamiętać, że wykorzystywanie przez osobę fizyczną nieruchomości na cele prowadzonej działalności gospodarczej (nawet jeśli wykorzystuje na nią tylko część lokalu czy gruntu) wymaga opłacenia podatku od nieruchomości w stawce przewidzianej dla przedsiębiorców. Tutaj różnica jest zdecydowanie bardziej odczuwalna. Na przykład za 1 m2 powierzchni użytkowej budynku wykorzystywanego na cele firmowe zapłacimy w 2023 r. maksymalnie 28,78 zł. To o 3,04 zł więcej niż w roku poprzednim.

Co istotne, ustawa daje gminom prawo nie tylko do określania własnych stawek podatku od nieruchomości, ale też własnych zwolnień w tym zakresie. Zanim więc zgłosimy w urzędzie gminy nabycie działki, domu czy mieszkania, zapytajmy o dostępne możliwości.

Kupujesz nieruchomość? Pamiętaj o IN-1!

Nabycie, przyjęcie w użytkownie wieczyste itp. nieruchomości przez osobę prywatną wiąże się z pewnymi obowiązkami. Wbrew pozorom nie wszystkie składamy w ręce notariusza wraz z podpisaniem aktu notarialnego. Podstawową formalnością jest złożenie w urzędzie gminy informacji IN-1 wraz z załącznikiem lub załącznikami.

Informację IN-1 należy złożyć w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego. W tym wypadku będzie to np. zakup domu czy działki. W urzędzie gminy właściwym według miejsca położenia nieruchomości składamy druk IN-1 tradycyjnie w formie papierowej, drogą pocztową lub elektronicznie. Ostatnia opcja jest dostępna m.in. przez platformę ePUAP lub Przyjazne Deklaracje. W pierwszym przypadku dostajemy formularz do uzupełnienia, w drugim mamy do dyspozycji intuicyjny kreator, który krok po kroku prowadzi użytkownika przez proces tworzenia i uzupełniania danych w informacji IN-1. Na podstawie wysłanej IN-1 urząd drogą decyzji określa wysokość podatku od nieruchomości.

Tagged