Jak piszemy: filii czy fili?

Pisownia wyrazów w języku polskim może czasami sprawiać trudności, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z formami deklinacyjnymi. Jednym z takich wyrazów jest „filii” i „fili”. W tym artykule wyjaśnimy, która forma jest poprawna, oraz przedstawimy zasady dotyczące ich użycia.

Poprawna forma: „filii”

Poprawną formą jest „filii”. Wynika to z zasad gramatyki języka polskiego dotyczących deklinacji wyrazów łacińskich oraz niektórych słów zapożyczonych z innych języków.

Skąd pochodzi słowo „filii”?

Słowo „filii” pochodzi z łaciny, gdzie „filia” oznacza „córka”, a „filius” – „syn”. W języku polskim, wyraz „filii” odnosi się do formy dopełniacza liczby mnogiej słowa „filia” (oddział, jednostka organizacyjna, np. banku, szkoły).

Przykłady użycia słowa „filii”

 1. Kontekst biznesowy: „Bank ma wiele filii w różnych miastach Polski.”
 2. Kontekst edukacyjny: „Uniwersytet otworzył nowe filie w trzech miastach.”
 3. Kontekst literacki: „Autor wspomniał o filiiach swojego wydawnictwa.”

W każdym z tych przykładów widzimy, że „filii” używa się w dopełniaczu liczby mnogiej, co oznacza, że mówimy o wielu oddziałach, jednostkach itp.

Błędy i wątpliwości: „fili”

Forma „fili” jest błędna i nie występuje w języku polskim jako poprawna forma żadnego wyrazu. Jest to błąd, który może wynikać z nieznajomości zasad deklinacji lub z wpływu języków obcych, gdzie deklinacja wygląda inaczej.

Przykłady błędnego użycia

 1. Kontekst biznesowy: „Bank ma wiele fili w różnych miastach Polski.” – błędna forma.
 2. Kontekst edukacyjny: „Uniwersytet otworzył nowe filie w trzech miastach.” – poprawna forma.
 3. Kontekst literacki: „Autor wspomniał o filiach swojego wydawnictwa.” – poprawna forma.

Dlaczego używamy „filii”?

Używanie formy „filii” wynika z reguł gramatycznych dotyczących zapożyczeń oraz słów pochodzenia łacińskiego. W języku polskim, kiedy deklinujemy rzeczowniki, zwłaszcza te pochodzenia obcego, stosujemy określone zasady, które pomagają zachować poprawność językową.

Deklinacja słowa „filia” w liczbie mnogiej:

 • Mianownik: filie
 • Dopełniacz: filii
 • Celownik: filiom
 • Biernik: filie
 • Narzędnik: filiami
 • Miejscownik: filiach
 • Wołacz: filie

Z powyższej deklinacji widać, że forma „filii” jest poprawna w dopełniaczu liczby mnogiej.

Jak zapamiętać poprawną formę?

Aby uniknąć błędów, warto zapamiętać kilka zasad:

 • Forma „filii” jest poprawna i używana w dopełniaczu liczby mnogiej.
 • Forma „fili” nie jest poprawna i nie powinna być używana w języku polskim.
 • Zapamiętaj deklinację słowa „filia” w liczbie mnogiej, co pomoże w prawidłowym używaniu formy „filii”.

Pisząc o oddziałach, jednostkach organizacyjnych, takich jak banki, szkoły, czy wydawnictwa, zawsze używaj formy „filii” w dopełniaczu liczby mnogiej. Unikaj błędnej formy „fili”, która nie jest poprawna w języku polskim. Dzięki znajomości zasad deklinacji oraz zapożyczeń, będziesz mógł poprawnie stosować słowa w różnych kontekstach.

Pamiętaj, że dbanie o poprawność językową to nie tylko kwestia estetyki, ale także szacunku dla języka i jego użytkowników.