Czego objawem jest kłykcina płaska?

Kłykcina płaska (condylomata lata) to jeden z objawów kiły wczesnej. Zmiana pojawia się w okolicach narządów płciowych w drugim okresie choroby lub w fazie jej nawrotu. Sprawdź, jak leczyć kłykcinę płaską.

Czego objawem jest kłykcina płaska?

Kłykcina płaska to wykwity skórne o charakterze brodawatym występujące w okolicach narządów płciowych, które wywołuje krętek blady. Takie zmiany pojawiają się u około 30% chorych z kiłą wtórną, najczęściej w wilgotnych okolicach narządów płciowych i krocza. Kłykcina płaska szybko przenosi się na inne osoby ze względu na bardzo dużą kumulację krętków w obrębie zmian. Choroba ustępuje samoistnie bądź wchodzi w fazę trzeciorzędową.

Kiła to choroba zakaźna przenoszona drogą płciową. Do czynników ryzyka wystąpienia kiły, a tym samym pojawienia się kłykcin płaskich, predysponują młody wiek, stan wolny, uzależnienia, płeć męska, znacząca aktywność seksualna, posiadanie wielu partnerów seksualnych. Zmiany narządowe, które są nieodwracalne, pociągają za sobą szereg objawów i mogą pojawić się dopiero kilka lat po zakażeniu. W zależności od fazy choroby (kiła wczesna lub późna), rozpoznaje się określone symptomy. Kłykciny płaskie są charakterystyczne dla drugiego okresu.

Kłykcina płaska w drugiej fazie kiły

W drugim okresie kiły pojawiają się różne zmiany skórne, najczęściej o charakterze osutki. Dominują plamy bądź grudki, bardzo obfite, symetrycznie lokalizujące się na ciele bez tendencji do grupowania się czy zlewania. Ustępują bez pozostawienia śladów. Należą do nich:

  • osutka plamista, która pojawia się już podczas wystąpienia wykwitu pierwotnego kiły, lokalizuje się na bocznych powierzchniach tułowia, przyśrodkowych powierzchniach kończyn górnych. Zazwyczaj nie powoduje żadnych dodatkowych dolegliwości i pozostaje niezauważalna przez chorego;
  • osutka grudkowa, która pojawia się w fazie nawrotowej kiły, lokalizuje się w okolicy narządów płciowych i ma charakter kłykcin płaskich. Występuje też na powierzchni podeszwy stopy i na twarzy, szczególnie na granicy skóry gładkiej i owłosionej;
  • osutka krostkowa, która charakteryzuje się twardymi, nacieczonymi zmianami skórnymi, mogącymi pojawiać się również w kile nawrotowej z pozostawieniem blizn.

Kłykcina płaska – leczenie

Leczenie kłykcin płaskich należy rozpocząć od badania serologicznego z krwi. Podstawowym badaniem diagnostycznym jest sprawdzenie odczynu VDRL (venereal diseases research laboratory test). Leczenie kiły wczesnej, czyli I i II okresu, polega na podawaniu domięśniowo 2,4 mln j.m. penicyliny benzatynowej lub penicyliny prokainowej 600 tys. j.m. co 24 godziny przez 14 dni. Inne schematy leczenia w przypadku np. uczulenia na penicylinę obejmują doksycyklinę bądź azytromycynę.