Sprzedaż towarów za granicę przez sklep – jak powinna wyglądać logistyka?

Globalny rynek jest ogromną szansą dla wielu biznesów, jednak należy odpowiednio przygotować się na cały proces – wywóz towarów, dopełnienie dokumentacji, w tym deklaracji podatkowej i wiele innych. Jak powinna wyglądać logistyka w przypadku sprzedaży towarów za granicę?

Co składa się na logistykę?

Sprzedaż towarów i usług wymaga przygotowania odpowiednich procedur. Wśród rzeczy, o których trzeba pomyśleć, jest miejsce, gdzie będzie można magazynować przewożone towary, przyjmowanie dostaw, kompletacja i obsługa zamówień oraz zwrotów, a także sprawy prawne. Odpowiednie zaplanowanie całego łańcucha pozwala na zorganizowanie sprawnego transportu towarów do miejsca zamieszkania nabywcy. Przewóz może zapewnić kurier – dobrze jest zapoznać się choćby z ofertą DHL Parcel: https://www.dhl.com/pl-pl/home/nasze-dywizje/parcel/dla-biznesu/przesylki-miedzynarodowe/wysylki.html. Warto także pamiętać, że logistyka to wymagania prawne, które różnią się w przypadku wysyłki do innego kraju UE i do państwa nienależącego do wspólnoty. Wymaga to odpowiedniego przygotowania działalności gospodarczej – nie tylko pod względem technicznym, ale też prawnym. Niezbędne formalności dla Urzędu Skarbowego i innych organów państwowych jest niezbędna, by legalnie przeprowadzać sprzedaż za granicą. Dotyczy to zarówno krajów członkowskich Unii Europejskiej – choć w tym przypadku procedury są znacznie uproszczone – jak i krajów spoza wspólnoty.

Zasady wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów a inne kraje

Warto przede wszystkim zapoznać się z definicją – zgodnie z art. 13 1 ustawy o VAT za wewnątrzwspólnotową dostawą towarów nazywa się wywóz towarów z kraju na terytorium państwa członkowskiego na rzecz podmiotu, który jest podatnikiem podatku prowadzącego działalność gospodarczą w terytorium kraju Unii Europejskiej innego niż kraj sprzedawcy. Część podmiotów zobowiązana jest do zgłoszenia się w systemie VAT-UE, jednak nie ma obowiązku rejestracji w przypadku podmiotów zwolnionych z tego podatku. W takiej sytuacji sprzedaż traktuje się również jako sprzedaż krajową. Co jednak w sytuacji, gdy nie mówimy o terytorium państwa członkowskiego, a innym rynku? W takiej sytuacji jest o wiele więcej wymagań, przede wszystkim należy przygotować odpowiednią dokumentację. Podstawowa wersja obejmuje fakturę handlową, list przewozowy, fakturę za transport, informację dotyczącą tego, jak zapakowany jest towar na czas transportu oraz dokumenty konieczne ze względu na towary przewożone za granicę.

Transport zgodnie z procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych

Wielu przedsiębiorców może zastanawiać się, jak wygląda przewóz, jakiemu podlegają wyroby akcyzowe. Oczywiście inne zasady dotyczą sytuacji, gdy wywożone towary zostały dostarczone do kraju na własny użytek, a inaczej, gdy odbywa się sprzedaż wysyłkowa. Skorzystać można z opcji poza procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych – dotyczy to produktów z zapłaconą akcyzą oraz wtedy, gdy przedmiotem dostawy jest produkt, który nie jest objęty tą opłatą. W takiej sytuacji trzeba jednak zadbać o odpowiednie formalności. Należy zastosować uproszczony dokument towarzyszący, tzw. UDT, który musi pozostać u dostawcy, odbiorcy, a także zostać odesłany po odbiorze towarów jako dowód potwierdzający przyjęcie tychże. Jeśli interesujesz się procedurą zawieszenia poboru akcyzy, dobrze jest dokładnie zaznajomić się z zasadami i obowiązującym prawem przy podatku akcyzowym. Jest to jedna z ważniejszych kwestii we wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów a transport poza UE

Podatnicy VAT oraz inne przedsiębiorstwa z pewnością korzystają na prostych zasadach wewnątrz UE. Jednak wiele przedsiębiorstw decyduje się na przewóz towarów także kraju nabywcy poza wspólnotą. Oprócz kwestii logistycznych dobrze się jest również zapoznać z wymaganiami prawnymi – jak w takiej sytuacji wygląda podatek dochodowy czy VAT za sprzedaż towarów? Jakie dokumenty należy przygotować i zachować zarówno przez adresata, jak i nabywcę towaru? Najważniejsze to zadbać o odprawę celną. Oczywiście także w tym przypadku podatnik VAT może skorzystać z ulgi lub stawki zerowej. Warto dowiedzieć się więcej w Urzędzie Skarbowym – może być to bardzo pomocna opcja podczas prowadzenia eksportu za granicę.

Tagged